Monday, October 18, 2010

WEB 50

http://fekahsyariah.blogspot.com/2009_05_01_archive.html


http://fekahsyariah.blogspot.com/

2009_05_01_archive.html

STANDARD PEMIKIRAN

PENULIS WEB

Mohd Shahran.

KEJELASAN

/

KETEPATAN

KETELITIAN

TOPIK YANG DIBINCANGKAN

Sembahyang jenazah.

RELEVAN

/

KEDALAMAN

KELUASAN

LOGIK

/

KESESUAIAN

KURANG SESUAI.

KEPENTINGAN

/

KEADILAN

HIKMAH

KEWIBAWAAN
WEB 49

http://alabasiiroh.blogspot.com/2009_05_01_archive.html


http://alabasiiroh.blogspot.com/

2009_05_01_archive.html

STANDARD PEMIKIRAN

PENULIS WEB

Abdullah.

KEJELASAN

/

KETEPATAN

KETELITIAN

TOPIK YANG DIBINCANGKAN

Perihal kematian.

RELEVAN

/

KEDALAMAN

KELUASAN

LOGIK

/

KESESUAIAN

KURANG SESUAI.

KEPENTINGAN

/

KEADILAN

HIKMAH

/

KEWIBAWAANWEB 48

http://bliss-infinity.blogspot.com/2009/08/adab-ziarah-pesakit-jenazah.html


http://bliss-infinity.blogspot.com/2009/08/adab-ziarah-pesakit-jenazah.html

STANDARD PEMIKIRAN

PENULIS WEB

Tidak dinyatakan.

KEJELASAN

/

KETEPATAN

KETELITIAN

TOPIK YANG DIBINCANGKAN

Adab menziarahi jenazah.

RELEVAN

/

KEDALAMAN

KELUASAN

LOGIK

/

KESESUAIAN

KURANG SESUAI.

KEPENTINGAN

/

KEADILAN

HIKMAH

/

KEWIBAWAAN